Podobne

One Thought to “Bogusław Wolniewicz: CZEKAMY NA DOBRĄ ZMIANĘ

  1. Mieczysław S.Kazimierzak

    Potwierdziło to rosnące znaczenie STRONNICTWA AMERYKAŃSKO-ŻYDOWSKIEGO dla uznania procesu od ŻYDOBOLSZEWIZMU,który przejął w działaniu rosyjski rasizm do ŻYDOBANDERYZMU,który też odwołuje się do antypolskich,bandyckich korzeni.Wszystko to na tle trwającej WOJNY O PIENIĄDZ.

Dodaj komentarz