Wszystko w temacie: resort

Minister szuka pracy!

4 lipca 2012 | | Pozostałe.

Towarzysze! W związku z obcięciem sybwencji budżetowych Minister Prawdy w Rządzie Ludowym Niegasnącego Słońca Peru szuka pracy, która pozwoli mu w przyszłości (po latach utrwalania Demokracji) przejść na emeryturę, tak jak autorytety Polski Ludowej: Lech Wałęsa, gen. Wojciech Jaruzelski i inni zasłużeni.

Wyszukaj: partia praca propaganda resort

Wyszukaj: Berlin MSZ resort skandal