Podobne

2 Thoughts to “O obecnej polityce historycznej

  1. Mieczysław S.Kazimierzak

    Jest ŻYDOWSKA EWOLUCYJNIE UKSZTAŁTOWANA STRATEGIA GRUPOWA,którą opisał Kevin MacDonald w KULTURA KRYTYKI.Nie jest ona uwzględniana w polskiej polityce historycznej.Doświadczamy tego w akceptacji procesu od ŻYDOBOLSZEWIZMU,który przejął w działaniu rosyjski rasizm,do ŻYDOBANDERYZMU,który też odwołuje się do antypolskich,bandyckich korzeni.

    Jeżeli chodzi o nadużywanie pojęcia ANTYSEMITYZMU,jako narzędzi KULTU HOLOCAUSTU to klasyką jest Forum POLITYKI,gdzie usuwa się komentarze oceniające krytycznie żydowski etnocentryzm.

    W kwestii odcięcia się od antycznej kultury greckiej,to list rozwodowy opisał Tadeusz Zieliński w HELLENIZM A JUDAIZM.

Dodaj komentarz