Opcja wcześniejszych wyborów raczej nierealna

1 maja 2013 | | Pozostałe, Rozmowy i wywiady.

Wyszukaj: Przemysław Wipler wybory wywiad

Rozmowa Niezależna z posłem PiS Przemysławem Wiplerem


  • Polonuska

   Zniewolenie jest ceną jaką trzeba płacić za nieznajomość
   prawdy lub za brak odwagi w jej głoszeniu.

   Stanisław Staszic o przyczynach szkodliwości Żydów.

   Wbrew filosemickiej propagandzie krytyka Żydów nie jest domeną ciemnogrodu.
   Żydów krytykowali ludzie za których spadkobierców uważa się dzisiejsza
   inteligencja. Jednym z nich był Stanisław Staszic, żyjący na przełomie XVIII i
   XIX wieku, polski działacz oświeceniowy, pisarz, publicysta, filozof, tłumacz,
   geograf, geolog, wychowawca, działacz społeczny, prekursor spółdzielczości,
   inicjator rozwoju przemysłowego i mecenas badań naukowych.

   Wbrew filosemickiej propagandzie krytyka Żydów nie jest domeną ciemnogrodu.
   Żydów krytykowali ludzie za których spadkobierców uważa się dzisiejsza
   inteligencja. Jednym z nich był Stanisław Staszic, żyjący na przełomie XVIII i
   XIX wieku, polski działacz oświeceniowy, pisarz, publicysta, filozof, tłumacz,
   geograf, geolog, wychowawca, działacz społeczny, prekursor spółdzielczości,
   inicjator rozwoju przemysłowego i mecenas badań naukowych.

   Żydzi przyczyną wielkich nieszczęść narodu polskiego

   Stanisław Staszic rozpoczął swoją prace „O przyczynach szkodliwości Żydów”
   stwierdzeniem że (str.4) „Do przyczyn wielkich nieszczęść narodu polskiego
   należą Żydzi”. Żydzi od setek lat niszczący Polskę. Innymi przyczynami zapaści
   cywilizacyjnej Polski były zdaniem Staszica: brak dziedzicznego tronu który
   prowadził do konfliktów o władze dzielących naród, brak stałej armii, nie
   wypędzenie Żydów z Polski, otwarte granice dla żydowskich imigrantów. Staszic
   uważał że (str.4) „Żydzi byli zarazą wewnętrzną, zarazą ciągle polityczne ciało
   słabiącą i nędzniącą”. Żydzi mieli zdaniem Stanisława Staszica osłabiać i
   plugawić Polskę, czynią ją krajem żydowskim. Staszica oburzało to że Żydzi za
   gościnność Polaków odwdzięczyli się niszczeniem Polski.

   Żydzi niszczyli polska gospodarkę

   Autor pracy „O przyczynach szkodliwości Żydów” zarzucał Żydom że: wyniszczają
   rolnictwo, włościan i mieszczan odbierając Polakom własność, (str.5) „tamują w
   narodzie wzrost przemysłu, rękodzieła, fabryk i rzemiosła”, uniemożliwiają
   powstanie polskiej klasy średniej co prowadzi do zablokowania postępu i rozwoju
   dobrobytu w Polsce. Zdaniem Staszica Żydzi z zmonopolizowali handel, dzięki
   czemu niszczyli rodzący się polski przemysł, handel i rzemiosło (co miało na
   celu zachowanie monopolu Żydów w tych dziedzinach). Destruktywna działalność
   Żydów wynikała z tego że Żydzi zajmowali się tylko tym co dawało im szybki, duży
   i łatwy zarobek (80% Żydów zajmowało się szynkarstwem a 20% handlem lub
   rzemiosłem). Według Staszica Żydzi nic nie tworzyli, pasożytowali na innych i
   prowadzili działalność przestępczą, niszczą Polskę i Polaków, przynosili nędze i
   zepsucie. Żydzi szkodzili Polakom też tym że zmonopolizowali obrót kapitału, po
   czym uniemożliwiali niezbędny dla inwestycji i budowy dobrobytu obrót kapitałem,
   uniemożliwiali inwestycje w komunikacje. Żydzi byli więc barierą w rozwoju
   gospodarczym i budowie dobrobytu, przyczyną bankructw i nędzy Polaków. Według
   autora „O szkodliwości Żydów” (str.28) „Żydostwo nasze wsie uboży, a nasze
   miasta smrodem napycha”.

   Żydzi rozpijali Polaków

   Stanisława Staszica napełniało odrazą też to że Żydzi rozpijali Polaków,
   rozpowszechniali alkohol co prowadziło do zniszczenia społeczeństwa i władz
   umysłowych Polaków (refleksu, pamięci, rozwagi i kontroli nad ciałem), rozpijali
   nawet dzieci. Żydzi rozpijali Polaków, zdaniem Staszica, by bezkarnie Polaków
   okradać, by z pijani Polacy podpisywali dla siebie niekorzystne umowy i
   cyrografy na podstawie których Żydzi odbierali Polakom gospodarstwa. Zdaniem
   Stanisława Staszica doświadczenie wskazywało że szynkarze Polacy nie rozpijali
   Polaków tak jak Żydzi. Szynki służyły Żydom zdaniem autora „O szkodliwości
   Żydów” do masowego i na wielką skale niszczenia Polski i Polaków, wpędzenia
   włościan w nędze. Doprowadziło to do uzależnienia włościan na kresach od Żydów,
   pasożytowania na chłopach i wyzyskiwania chłopów przez Żydów. Rozpijanie przez
   Żydów ludności zostało zauważone prze Austrie i Prusy które zakazały Żydom
   prowadzenia szynków.

   Stanisław Staszic oskarżał też Żydów o rozpowszechnianie narkotyków (opium)
   by uzależnić od siebie Polaków i wyniszczyć Polaków.

   Żydowska bomba demograficzna

   Problem Żydów, zdaniem Staszica, narastał wraz z eksplozją demograficzną
   Żydów. W 1772 w Polsce żyło 15.000.000 osób w tym 500.000 Żydów czyli 3,33%, w
   1790 8.000.000 osób a w tym 300.000 Żydów czyli 4,16%. w 1810 odsetek Żydów
   wynosił 8,33%, w 1816 12,5%. Wszystkie miasta były opanowane przez Żydów w ciągu
   kilkudziesięciu lat (a w miastach Żydzi zmonopolizowali szynkarstwo).

   Szowinistyczna tożsamość Żydowska

   Zdaniem Staszica Polacy szanowali religijne tradycje Żydów podczas gdy Żydzi
   nie mają szacunku dla tradycji katolickich. Polacy byli tolerancyjni dla Żydów,
   Żydzi pełni nienawiści do nie Żydów. Żydzi szkalowali nie Żydów, kłamali na
   temat nie Żydów. Żydowskie szkoły wychowywały żydowskie dzieci w nienawiści do
   nie Żydów.

   Według Staszica Żydowska kultura uczyniła Żydów niebezpiecznymi. Żydowskie
   małżeństwa były aranżowane przez ojców co zapewniało małżeństwom trwałość a
   Żydom siłę. Żydzi nie mogą utrzymywać kontaktów z nie Żydami. Judaizm nakazywał
   nieustanna pracę dla narodu. Judaizm pozwalał również Żydom krzywdzić i
   oszukiwać nie Żydów, ignorować nie Żydowskie władze. Zdaniem Staszica Żydzi
   tworzą państwo w państwie, zbierają podatki by przeciwdziałać rozwojowi państwa
   nie Żydów. Żydzi niszczyli społeczeństwo nie Żydowskie, separując się od nie
   Żydów i pogrążając się w ksenofobii.

   Zdaniem autora „O szkodliwości Żydów” Żydzi działali tajnie i niszczyli ład
   społeczny (organizacje tajne są narzędziem Żydów). Żydzi od kilkuset lat
   niszczyli naród polski, mnożyli się i swoje dzieci wychowywali do niszczenia
   Polski. Zdaniem Staszica Żydzi planowali że gdy będą dostatecznie silni zapewne
   wystąpią przeciw nie Żydom.

   Postulaty samoobrony narodowej

   Zdaniem Staszica Polacy muszą zwalczać Żydowskie zagrożenie. Stanisław
   Staszic postulował by: Polacy zwalczali Żydowskie zagrożenie i wypierali Żydów,
   przesiedlenie Żydów za wsi do miast, zamknąć Żydów w gettach, oddać nadzór nad
   gettami Polakom, spisać Żydów i nadać im nazwiska, zmusić Żydów do posługiwania
   się językiem polskim w sprawach urzędowych, zakazać sprzedaży alkoholu przez
   Żydów, nałożyć na Żydów stały obowiązek posiadania dokumentów osobistych,
   zatrudniać w administracji tylko Polaków, zakazać tworzenia Żydowskiej
   administracji. Stanisław Staszic postulował by: zakazać Żydom pracy w
   instytucjach państwowych, ograniczyć role rabinów tylko do posługi religijnej
   (zakazać rabinom działalności poza religijnej), zakazać składania przysiąg w
   instytucjach Żydowskich, zakazać instytucjom Żydowskim operacji finansowych (co
   uniemożliwi korumpowanie władz przez Żydów), zakazać Żydom tajnej działalności.
   Staszic domagał się by: państwo przejęło archiwa Żydowskie, nakazano Żydom
   posługiwania się językiem polskim we wszelkiej dokumentacji, zmusić Żydów tylko
   do nauki w polskich publicznych szkołach, zakazać istnienia szkół Żydowskich,
   dopuścić edukacje tylko w języku polskim (prócz religii), zmusić Żydów do
   posługiwania się tylko językiem polskim. Stanisław Staszic uważał że: Żydzi w
   Polsce mogą drukować tylko po polsku, należy wprowadzić zakaz posługiwania się
   jidysz, państwo ma wydawać Żydom pozwolenia na dalszą naukę zawodu, zezwalać na
   małżeństwa tylko tym Żydom którzy nauczyli się zawodu. Staszic chciał by:
   zakazano nie Żydom służby u Żydów, zezwalać Żydom po dwudziestu latach pracy w
   getcie na prace z gojami za zgodą administracji, po pięciu latach pracy wśród
   nie Żydów i małżeństwie z wyznawcą chrześcijaństw pozwolić Żydom na staranie się
   o pozwolenie na nabycie gruntów lub nieruchomości w celach wynajmu. Staszic
   domagał się: zakazu sprzedaży Żydom ziemi (by chronić szlachtę przed
   zniszczeniem), zakazu równouprawnienia Żydów z Polakami (równouprawnienie
   umożliwi Żydom zniszczenie Polski i Polaków, Żydzi przejmą własność Polaków),
   odebrania Żydom prawa handlu alkoholem, odebrania Żydom autonomii, deportowania
   Żydów do Besarabii i na Krym.

   Bibliografia

   „O przyczynach szkodliwości Żydów” Stanisław Staszic, Ostoja 2003

   http://www.propolonia.pl/blog-read.php?bid=27&pid=1378

  Doceniasz to co robimy?
  Czujesz się na siłach aby pomóc?
  Wspomóż nas w dalszym działaniu

  Wybierz swój abonament dobrowolny
  Podziel się słowem
  rezygnacja


  Nasze nowości

  Żeby Polska nie stała się silna, inne rządy popierają socjalistów i etatystów! Żeby Polska nie stała się silna, inne rządy popierają socjalistów i etatystów!

  Stanisław Michalkiewicz o objawach osłabienia międzynarodowej powagi i znaczenia Polski

  Czy CETA opłaca się Polsce? Czy CETA opłaca się Polsce?

  dr Marian Szołucha – Polski Punkt Widzenia

  Deportacje polskich feministek do białoruskich łagrów Deportacje polskich feministek do białoruskich łagrów

  Całym krajem wstrząsnął kolejny „czarny poniedziałek”. Stacje metra w polskich miastach i wsiach zostały zablokowane, a w ich pobliżu przeprowadzono tzw. „protesty na zapas”, czyli manifestacje sprzeciwu wobec zmian, których kaczystowski rząd nie planuje. Ale mimo iż nie planuje, to w każdej chwili może.

  Jak Kaczyński poradzi sobie ze zwycięstwem Jak Kaczyński poradzi sobie ze zwycięstwem

  Gadowskiego Komentarz Tygodnia – o roku rządów Prawa i Sprawiedliwości, powiązaniach w spółkach PKP, konflikcie dwóch osobistości i nagłej zmianie postawy Hanny Gronkiewicz-Waltz

  Destabilizacja państwa ukraińskiego zagrożeniem dla Polski Destabilizacja państwa ukraińskiego zagrożeniem dla Polski

  Stan bezpieczeństwa państwa – rozmowa z dr Andrzejem Zapałowskim na temat destabilizacji państwa ukraińskiego i wynikających z tego zagrożeń dla Polski.

  Bezpieczeństwo w UE Bezpieczeństwo w UE

  Myśląc Ojczyzna – prof. Mirosław Piotrowski

  Wspomnienia kresowe Wspomnienia kresowe

  Doświadczenie totalitaryzmów nazistowskiego i komunistycznego, konspiracja, wywózki, przesiedlenia. Historie życia Kresowian to niekończąca się opowieść, walka o utrzymanie polskiej tożsamości, walka o przeżycie.

  Kiedyś Europa z islamskimi naporami bez ceregieli się konfrontowała i to skutecznie! Kiedyś Europa z islamskimi naporami bez ceregieli się konfrontowała i to skutecznie!

  Stanisław Michalkiewicz o braku woli politycznej ochrony granic UE i pierwszych objawach odzyskiwania poczucia rzeczywistości przez narody europejskie

  Kult a pamięć. O stosunkach polsko-żydowskich w czasie Zagłady Kult a pamięć. O stosunkach polsko-żydowskich w czasie Zagłady

  Debata, a wśród gości: Paweł Lisicki, Piotr Semka, Marcin Urynowicz, Andrzej Żbikowski

  Czy obecne protesty dotyczą faktycznych problemów? Czy obecne protesty dotyczą faktycznych problemów?

  W ostatnim czasie można zaobserwować w Polsce wiele protestów społecznych. Stanisław Janecki zastanawia się nad ich zasadnością. Czy tego typu forma wyrażania poglądów ma jakiś sens?

  Rząd i nie tylko daje fory Niemcom? Rząd i nie tylko daje fory Niemcom?

  Robią nas w konia – na przykładzie Mercedesa

  Afera reprywatyzacyjna w stolicy Afera reprywatyzacyjna w stolicy

  Rozmowy Niedokończone

  Protesty przeciwko budowie elektrowni atomowej w Żaronowcu Protesty przeciwko budowie elektrowni atomowej w Żaronowcu

  Z filmoteki bezpieki – rozmowa Cezarego Gmyza z Moniką Litwińską