Podobne

One Thought to “Stanisław Michalkiewicz na jarmarku WNET

  1. Mieczysław S.Kazimierzak

    W ramach żydowskiego rewolucjonizmu doświadczamy procesu od ŻYDOBOLSZEWIZMU,który przejął w działaniu rosyjski rasizm do ŻYDOBADERYZMU,który też odwołuje się do antypolskich bandyckich korzeni.

    Wszystko na tle militaryzacji handlu wojna i pokojem,w której po jednej stronie koalicja PETRODOLOWA,a po drugiej ANTYDOLAROWA bazująca na powiększających sie zasobach chińskiego złota.EURO zabiega o powiększenie wpływów europejskich przez pryzmat gospodarki niemieckiej.

Dodaj komentarz