A zajścia w Białymstoku wyglądały tak…

Co z tą Polską? Celowa prowokacja?