Agenci służb w każdym klubie poselskim, a Polacy płacą za zbrodnie Niemców

Stanisław Michalkiewicz

2 thoughts on “Agenci służb w każdym klubie poselskim, a Polacy płacą za zbrodnie Niemców

 1. …Pokoj…
  Nastapil poko’j wymarzony,
  Kto’ry bedzie trwac’ do czasu tego
  Gdy pokojowe roszczenia przerosna
  Kruchos’c’ pokojowego wspo’listnienia.
  Author Janwid. Rochester, Jan/24/2014
  ——–
  …Poklosie…

  Poklosiem
  niemieckich obozo’w s’mierci
  pomylkowo polskimi obozami nazywania
  w przyszlos’ci bedzie stwierdzenie,
  z’e w obozach przetrzymywani
  jedzenia i mycia odmawiali
  i dlatego tak czesto
  umierali.

  Umierali i jedynym wyjs’ciem
  na sprawne chowanie
  bylo ich spalanie.

  Autor Janwid
  ———
  …Aftermath…

  Aftermath
  German death camps
  Mistakenly named Polish camps
  in the future will say,
  that in the detention camps
  eating and washing refused
  that’s why so often died.

  Died and the only solution
  for proper burial
  was burning.

  Author Janwid

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *