Grzegorz Braun recenzuje książkę Jerzego Roberta Nowaka