Autorytety czasami mówią prawdę…

Kilka słów prawdy od tuzów medialnych. Prof. Włodzimierz Gut: Od 2:20: Prof. Krzysztof Simon: I ponownie prof. Włodzimierz Gut: Jarosław Pinkas (były już Główny Inspektor Sanitarny) Łukasz Szumowski (były już Minister Zdrowia)