Rozmowa z prof. Jerzym Robertem Nowakiem i Tadeuszem Iwińskim z SLD na temat tego, jaki wpływ może mieć na Polskę amerykańska ustawa 447 dotycząca roszczeń majątkowych np. ofiar po Holocauście.