Władza gardzi polską historią suwerennością. Niszczy szkoły i likwiduje wojsko, degraduje przemysł. Władza olewa społeczeństwo. Traktuje Polskę jak podbity kraj…