30 kwietnia w Kościele Katolickim wspominamy świętego Piusa V – papieża, który wydał jako pierwszy Mszał ujmujący w karby całą tradycję liturgiczną.


Msza Święta trydencka przez setki lat była podstawą życia chrześcijańskiego, ale w drugiej połowie XX wieku została ona zastąpiona przez Novus Ordo Missae. Co takiego stało się, że ta uświęcona liturgia po prostu została zmieniona? Kto i dlaczego postanowił zmarginalizować tradycyjną Mszę Świętą?