Kto kłamie o pachamamie, a kto ją przewidział?

0

Analiza listu biskupa Schneidera o pachamamie.


A także omówienie książek księdza Piotra Glasa (Ostatnie wołanie Maryi – ze wstępem o. Augustyna Pelanowskiego), Rossa Douthata (Zmienić Kościół), o. Adama Czuszela i Debory Sianożęckiej (Nieskalane Słowo w skalanych czasach) oraz kardynała Roberta Saraha (Wieczór się zbliża i dzień już się chyli).