Narodowe Siły Zbrojne – spotkanie autorskie

Stanisław Michalkiewicz, Leszek Żebrowski, Michał Gniadek Inne źródło Zbigniew Herbert – Wilki