Dr Stanisław Krajski: Jeżeli ktoś służy najeźdźcy, to jest zdrajcą!