W rozmowie z Jerzym Zelnikiem uczestniczyli Marcin Wolski, oraz Wiesław Johann. Dodatkowo pytania z sali.