Wystąpienie dr Jana Przybyła na temat politycznych, kulturalnych i religijnych konsekwencji Unii Lubelskiej, która ustanowiła Rzeczpospolitą, jako wspólne państwo polsko-litewsko-ruskie.

Historia Białorusi w pigułce