Twierdzi, że WSI jest organizacją przestępczą, nie bojąc się cieżarówki ze żwirem

Wojciech Sumliński https://www.youtube.com/watch?v=mLOmEmBADY8