Stanisław Michalkiewicz odnosi się do skandalicznych słów wiceprezydenta Gdańska, Piotra Grzelaka, który zasugerował, że Polska w równym stopniu z Niemcami odpowiada za wybuch II wojny światowej.

Komentuje także twitta rzecznika praw obywatelskich, Adama Bodnara, który, po odejściu z Superstacji Elizy Michalik, ubolewa nad stanem wolności mediów w Polsce, a także wypowiedź profesor Magdaleny Środy, która odkryła związek między integracją muzułmanów, a klimatem. Wypowiada się również na temat wyboru Ewy Kopacz na wiceprzewodnicząca EPL w Europarlamencie.