Podobne

3 Thoughts to “Akosmizm

  1. Mieczysław S.Kazimierzak

    Mimo rozwodu jaki był między kulturą grecką a judaizmem teologia KrK powołuje się na biblijne kłamstwo o wychodzeniu Żydów z niewoli egipskiej.List rozwodowy opisał polski badacz antyku Tadeusz Zieliński w HELLENIZM A JUDAIZM.
    Dzięki temu,że kultura chrześcijańska ma korzenie w antycznej Grecji CYWILIZACJA ŁACIŃSKA przeszła swoją ewolucyjną drogę.Jednym z osiągnięć jest rozwój astrofizyki i odkłamanie biblijnego modelu Wszechświata.
    Bóg jest Prawdą,kto szuka prawdy szuka Boga…
    Jest PRAWDA ABSOLUTNA dla poznania której dana została człowiekowi możliwość ewolucji myślenia.Czy zostanie zbożnie wykorzystana?!

Dodaj komentarz