Bóg kontra nauka

Świętej Pamięci profesor filozofii Bogusław Wolniewicz, który przez swoje życie poszukiwał Boga (nikt nie wie, czy przed śmiercią go znalazł) był kiedyś uczestnikiem sympozjum astronomicznego. Poproszono, aby zabrał głos jako pierwszy. Powiedział wówczas, że filozofia jako nauka szukająca odpowiedzi zabiera głos jako ostatnia i usiadł.

Czeka nas KARA BOŻA?

O tym, czy Bóg jest wyłącznie miłosierny mówi Krystian Kratiuk opowiadając o niezwykłej publikacji, zawierającej między innymi rozmowy z ks. prof. Pawłem Bortkiewiczem i ks. Piotrem Glasem.

Gdzie są mężczyźni?

Bardzo często w kościele widzę matki, które stoją samotnie z dziećmi. Widok podwójnie smutny, bo przecież Ci, którzy mieli otaczać troską swoje rodziny – również troską o zbawienie – przysięgali, że będą to robić.