Rock’n’rollowe przeprosiny

Piotr Wielgucki po 5 latach od oszczerczej publikacji 12 czerwca wygrał proces z Jurkiem Owsiakiem, który, zgodnie z wyrokiem sądowym, przeprosił go w specyficzny sposób… a sam Wielgucki opłacił koszty procesowe.

Ostatnia przeszkoda

Zostały już tylko dwie przeszkody: niezależne prywatne media i rzecznik praw obywatelskich. – te słowa towarzyszki redaktorki Elizy Michalik obiegły cały postępowy świat.

Mamy najlepszy konkordat na świecie! Dzięki komunistom…

Stanisław Krajski wypowiada się na temat konkordatu między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską i pakietu tzw. ustaw kościelnych uchwalonych w maju 1989 roku, których treść została wynegocjowana między przedstawicielami rządu komunistycznego i Episkopatu Polski.

Trzeba uważać na objawienia prywatne, bo często stoi za nimi szatan

Stanisław Krajski wypowiada się na temat fałszywych proroków. Uważa, że na objawienia prywatne trzeba bardzo uważać i je weryfikować, bo często stoją za nim demony. Demony, które są bardzo cierpliwie i długo potrafią stwarzać pozory, by uśpić czujność, a w efekcie osiągnąć swój cel.