Podobne

2 Thoughts to “Prof. Jerzy R. Nowak o Korwinie

  1. Mieczysław S.Kazimierzak

    Doświadczamy procesu od ŻYDOBOLSZEWIZMU,który przejął w działaniu rosyski rasizm do ŻYDOBANDERYZMU,który odwołuąc się do antypolskich,bandyckich korzeni zintensyfikował militaryzację handlu wojną i pokojem.
    Pozostawił po sobie Feliks Koneczny,polski badacz,autor oryginalnego podziału na cywilizacje, POLSKIE LOGOS A ETHOS,do której to książki trzeba dopisać językiem matematyki rozdział o wartościach NARODOWYCH,polskich..

Dodaj komentarz