Podobne

3 Thoughts to “Ryszard Legutko: Ludobójstwo chrześcijan

  1. count

    A swiat na czele z Unia Europejska MILCZY!!!!!!!!!!!!!!!!!

  2. W czasie walki ZŁA ze ZŁEM to jest FASZYZMU z KOMUNIZMEM wobec Polski nie były lojalne mniejszości narodowe :ŻYDOWSKA i UKRAIŃSKA.
    Dziś doświadczamy procesu od ŻYDOBOLSZEWIZMU,który przejął w działaniu rosyjski rasizm,do ŻYDOBANDERYZMU,który zintensyfikował militaryzację handlu wojną i pokojem. w ramach trwającej WOJNY O PIENIĄDZ.
    Aby lepiej zrozumieć GLOBALIZM można dostosować słownik Bertranda Russella dla KOMUNIZMU.

Dodaj komentarz