3 marca 2024

Niemiecki atak na Polskę 1 września 1939 r. zapisał się na trwałe w narodowej pamięci. Oplótł naszą wyobraźnię i stworzył wspólny dla wszystkich obraz wojny, która zaczyna się zdradzieckim napadem sąsiada, pożarami miast, śmiercią niewinnych ludzi. Obfitował on mnogością dzieł literackich, malarskich i filmowych, sugestywną fotografią i anonimową pieśnią gminną, opiewającą to, co wydarzyło się „dnia 1 września roku pamiętnego”. Poprzedziły go ważne wydarzenia polityczne, ze słynną mową ministra Józefa Becka o honorze, którego wartość w życiu narodów przekracza nawet wartość pokoju, choć jest on „rzeczą cenną”. To utrwaliło jeszcze traumatyczną wymowę 1 września.

http://www.dlapolski.pl/17_wrzesnia