Martin Callanan: Nawet dziesięciolatek potrafi rozwiązać kryzys euro

Istnieją dwie racjonalne opcje. Albo Niemcy i niektóre inne państwa Europy Północnej zaakceptują, że będą musiały przystąpić do unii transferów fiskalnych na pełną skalę, ze stałymi przepływami pieniędzy – nie tylko pożyczek – z Europy Północnej do Południowej, albo damy Grecji możliwość opuszczenia strefy euro i powrotu na rynek poprzez dewaluację.