Czy tożsamość płciową można dowolnie wybierać?

Gabriele Kuby, niemiecka socjolog, autorka pracy „Globalna rewolucja seksualna” podczas ostatniej wizyty w Polsce, na początku grudnia, gościła m.in. w domu arcybiskupów warszawskich, gdzie wzięła udział w debacie zorganizowanej przez Papieski Wydział Teologiczny. Dr Kuby mówiła o potrzebie zauważenia zagrożenia ze strony gender. Ideologia ta niszczy społeczeństwo, negując normy seksualne i głosząc, że płeć jest kwestią wyboru.