Środa podziemna na dachu

Cały postępowy świat obiegła informacja, że prof. Środa w obliczu nasilającego się terroru kaczystowskiego przeszła do podziemia.