Matka Boża

Wiele osób błędnie uważa, że była Ona tylko człowiekiem. Niektórzy w swojej pobożności traktują ją na równi z Bogiem. Była osobą wyjątkową. Do tego stopnia, że w innych religiach np. w Islamie jest szanowana jako matka proroka.