Braun: Wzywam do nieposłuszeństwa obywatelskiego.


To wszystko kupy się nie trzyma!