ACTA 2 przegłosowana

Czy będzie cenzura internetu?

Z Polaków w PE dnia 12.09.2018 r. za ACTA 2 głosowali:

Michał Boni (PO)
Jerzy Buzek (PO)
Danuta Hübner (PO)
Danuta Jazłowiecka (PO)
Agnieszka Kozłowska-Rajewicz (PO)
Barbara Kudrycka (PO)
Janusz Lewandowski (PO)
Elżbieta Łukacjiewska (PO)
Jan Olbrycht (PO)
Julia Pitera (PO)
Marek Plura (PO)
Dariusz Rosati (PO)
Adam Szejnfeld (PO)
Róża Thun Und Hohenstein (PO)
Jarosław Wałęsa (PO)
Bogdan Wenta (PO)
Bogdan Zdrojewski (PO)
Tadeusz Zwiefka (PO)