Adam Mickiewicz nie był łobuzem! A czy był… ?

Dr Stanisław Krajski przybliża znane z historii osoby.


Adam Mickiewicz „wielkim poetą był”, był geniuszem polskości, w swych dziełach krzewił ideę uszlachcenia Polaków, gdyż jak twierdził – polska kultura jest kulturą szlachecką. Jako Polak był wielki, lecz czy jako człowiek był mały? Nie wziął udziału w Powstaniu Listopadowym, a towarzystwa, do których wstępował – zwłaszcza w początkowym i końcowym okresie życia – mogą budzić wiele wątpliwości.