1 marca 2024

BANKokracja czyli „Kulisy kryzysu”

O przyczynach kryzysu, polityce gospodarczej rządu oraz skutkach przystąpienia Polski do paktu fiskalnego i strefy euro rozmawiają ekonomiści: prof. Jerzy Żyżyński, dr Cezary Mech, dr Paweł Szałamacha, dr Janusz Szewczak, dr Marian Szołucha