Bardzo trudno znaleźć takiego kandydata na prezydenta, który łączyłby w sobie te dwie zalety!

Stanisław Michalkiewicz o kandydatach na następcę obecnie sprawującego funkcję prezydenta Rzeczypospolitej