Stanisław Michalkiewicz o coraz bardziej pogarszającym się stanie praworządności w „naszym nieszczęśliwym kraju”