BAUMAN a UNIWERSYTET WARSZAWSKI

Prof. dr hab. Bogusław Wolniewicz o pupilku postmodernizmu i tych, którzy bezmyślnie dają wiarę wiedzy niekoniecznie objawionej, ale za to bardzo płynnej.

Podobne