Film mówiący o stosunku Pisma Świętego do tej odmienności.

http://www.youtube.com/watch?v=F0Y3Ux3ogk4

Pismo nazywa homoseksualizm po imieniu – „obrzydliwość, zboczenie, bezwstyd” .
Dzisiaj tylko Kościół Katolicki stoi na straży moralności.