„Bilans transformacji” jest filmem dokumentalnym rzucającym nowe światło na tzw. „Wolną Polskę”.

Odcinek poświęcony spółdzielczości opowiada o problemach, z którymi na co dzień muszą borykać się uczestnicy tej najbardziej polskiej formy przedsiębiorczości. Działalność spółdzielczą w naszym kraju utrudnia przede wszystkim ustawodawca, formułując kolejne absurdalne przepisy prawne, które nie dotyczą jednak konkurencyjnego kapitału zagranicznego zalewającego rodzimy rynek. Pomimo, iż spółdzielczość na ziemiach polskich obecna jest od przeszło 150 lat i od zawsze stanowiła istotny czynnik organizacji narodu oraz budowy społeczeństwa obywatelskiego, dziś znów, niczym za zaborów, przeżywa ciężkie chwile. Spółdzielcy ponownie zostali sami przeciw machinie państwa, które za wszelką cenę chce zniszczyć ich formę działalności gospodarczej.

2 komentarze

  1. W swobodnym przepływie środków finansowych coraz bardziej okazuje się,że KAPITAŁ coraz bardziej zaczyna nabierać wartości NARODOWYCH.
    Odrębnym problemem jest spółdzielczość mieszkaniowa ze swoimi MOLOCHAMI,w których zasada spółdzielczości stała się utopią.Ustawowe upodmiotowienie NIERUCHOMOŚCI nie znajduje poszanowania zarówno przez samych spółdzielców jak i instytucji zewnętrznych,głównie badających sprawozdania finansowe i bilans poszczególnych spółdzielni.Skutkuje to patologią rozliczeniową,która jest legitymizowana w statucie.Problemu upodmiotowienia nieruchomości nie chce zrozumieć Krajowa Izba Biegłych Rewidentów.
    Na tą okoliczność nie są uwzględniane skargi w Krajowym Rejestrze Sądowym.
    Pod tym względem przekształcenia własnościowe w spółdzielczości mieszkaniowej dają obraz transformacji systemowej.
    Do POLSKIE LOGOS A ETHOS Feliksa Konecznego językiem matematyki trzeba dopisać rozdział o wartościach NARODOWYCH.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *