Świętej Pamięci profesor filozofii Bogusław Wolniewicz, który przez swoje życie poszukiwał Boga (nikt nie wie, czy przed śmiercią go znalazł) był kiedyś uczestnikiem sympozjum astronomicznego. Poproszono, aby zabrał głos jako pierwszy. Powiedział wówczas, że filozofia jako nauka szukająca odpowiedzi zabiera głos jako ostatnia i usiadł.

Przez długi czas przysłuchiwał się innym naukowcom, którzy opowiadali o teoriach wielkiego wybuchu. Wypowiedzi miały udowodnić, że Bóg nie istnieje. Gdy wykład dobiegał końca, profesor Wolniewicz wstał i powiedział takie oto zdanie „Więc twierdzą Panowie, że powstanie czegoś z niczego, jest bardziej prawdopodobnie niż istnienie Boga?” – sala zamarła. Dziś lekko o nauce i wierze.
wSensie.tv