Prof. dr hab. Bogusław Wolniewicz podsumowuje problem fałszowania obrazu Polaków przez środowiska żydowskie. Cel tego jest niejasny ale niewątpliwy: po coś w tę propagandę się inwestuje.