Bogusław Wolniewicz: POLSKA WOBEC NAJAZDU

Prof.dr hab. Bogusław Wolniewicz o roszczeniach i urojeniach przybyszy. Zarysowuje TRIUMWIRAT, który, jak twierdzi Pan Profesor, już działa i pracuje dla Polski. Kończy zapowiedzią omówienia pewnej smutnej sprawy, niejednoznacznej i skomplikowanej.

Podobne