3 marca 2024

Cel: przejęcie państwowej kontroli nad przedsiębiorstwami, nawet za cenę strat!

1

Stanisław Michalkiewicz o polityce gospodarczej przedwojennej sanacji i jej podobieństw w ówczesnej polityce