Cel żydowskiej polityki wstydu wobec Polaków: powrót do reguł trybalistycznych

Stanisław Michalkiewicz wyjaśnia metody i praktyki stosowane wobec polskiego społeczeństwa przez organizacje Przemysłu Holokaustu

Podobne