2 komentarze

  1. Chanuka w Sejmie i Pałacu – to głupota lub zdrada. Chanuka jest świętem talmudycznym, podkreślającym żydowski rasizm i walkę z integracją. Każdy kto przedkłada chanukę nad Drzewko – pluje w pamięć żydów którzy się zintegrowali (Joselewicz, Tuwim, Lesman, Hemar i tłumy mniej znanych). Podstawą chanuki są nieznane chrześcijanom Księgi Machabejskie, nie zaliczone do Starego Testamentu chrześcijan. Opisujące powstanie (i rzeź żydowskich współbraci) przeciw Ptolemeuszom i żydom z nimi (dziś byśmy powiedzieli) – się integrującym, przeprowadzone przez MatitYahu (Matiasza) i syna jego Judy Machabeusza. Było to reakcją ortodoksyjnego żydostwa na integracyjne działania Ptolemeuszów: zakaz obrzezania, zakaz posiadania Tory, profanację Wzgórza Świątynnego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *