Czego chcą od nas żydzi czyli ustawa 447

Napad na polski majątek w biały dzień, w świetle kamer i przy szerokim poparciu USA wraz z naszymi władzami?

https://www.youtube.com/watch?v=XFlK0Kc5bOg
„Justice for Uncompensated Survivors Today” 447 into law – Ustawa o sprawiedliwości dla ofiar, którym nie zadośćuczyniono. Daje ona Departamentowi Stanu USA prawo do wspomagania organizacji międzynarodowych zrzeszających ofiary Holokaustu oraz wspierania ich poprzez swoje kanały dyplomatyczne w odzyskaniu żydowskich majątków, które nie mają spadkobierców.

Podobne

Ostatnio poruszane tematy