Opowiada Jerzy Wolak.

Księdza Piotra Skargę znamy przede wszystkim jako płomiennego kaznodzieję i żarliwego duszpasterza zatroskanego o losy Ojczyzny i Narodu ją zamieszkującego, który całą swą szeroką działalność ukierunkował na przypominanie rodakom o bezwzględnej konieczności niezłomnego trwania w katolickiej wierze jako najpewniejszym fundamencie pomyślności doczesnej i wiecznego zbawienia.

2 komentarze

    1. Myśli Pan/Pani, że posłuchają? Albo, że coś zostanie po lekturze w biednych sejmowych i nie tylko sejmowych, głowinach? Mam wątpliwości.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *