Czego jeszcze nie wiesz o Piotrze Skardze?

Opowiada Jerzy Wolak.


Księdza Piotra Skargę znamy przede wszystkim jako płomiennego kaznodzieję i żarliwego duszpasterza zatroskanego o losy Ojczyzny i Narodu ją zamieszkującego, który całą swą szeroką działalność ukierunkował na przypominanie rodakom o bezwzględnej konieczności niezłomnego trwania w katolickiej wierze jako najpewniejszym fundamencie pomyślności doczesnej i wiecznego zbawienia.