Ewa Stankiewicz przewodnicząca stowarzyszenia Solidarni 2010 ogłasza podtrzymanie protestu na Krakowskim Przedmieściu oraz zmianę jego formy.