Czemu urok Tuska zbladł?

Najkrócej mówiąc, dlatego, że Tusk nie umie być nikim innym niż politycznym reprezentantem nabzdyczonych „elit III RP”, a te elity…

Rafał Ziemkiewicz