Podobne

2 Thoughts to “Czy dzisiaj Polska jest zagrożona atakiem terrorystycznym?

  1. Mieczysław S.Kazimierzak

    W ramach procesu od ŻYDOBOLSZEWIZMU do ŻYDOBANDERYZMU jak będą spadać akcje polskiego STRONNICTWA AMERYKAŃSKO-ŻYDOWSKIEGO to może zafunkcjonować cywilizacyjnie ukształtowana zdolność do bandyckiego rewolucjonizmu.Żydowska konkuruje z rasizmem rosyjskim i Polska może stać się poligonem działań terrorystycznych.

Dodaj komentarz