Czy Europa zmierza ku zagładzie?

Jerzy Robert Nowak, Michał Marusik, Jan Przybył i Jacek Wilk – debata w Warszawie, 16.03.2017

Inne źródło

Podobne